<div align="center"><h1>KOMR w Dabku,SM,stwardnienie,rozsiane,rehabilitacja,hipoterapia,hydroterapia,Dąbek</h1><br><h3>Krajowy Ośrodek Mieszkalno - Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku</h3><br>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.dabek.boo.pl/">http://www.dabek.boo.pl/</a></div>